Villkor för användning och sekretesspolicy

-------------- Senast uppdaterad: 25 maj 2018. ----------------- Läs denna sekretesspolicy ("Policy") noggrant för att förstå hur vi använder din personliga information. Om du inte håller med denna policy, väljer du inte Photolamus.com ("Site"). Genom att komma åt eller använda den här webbplatsen godkänner du denna policy. Denna policy kan ändras från tid till annan. Om det finns några väsentliga ändringar av hur din personliga information används, meddelar vi dig. Din fortsatta användning av sajten efter att vi gjort ändringar anses vara acceptans av de här ändringarna, så kolla regelbundet för uppdatering.

ÄGARSKAP FÖR SLUTKARIKATUR

Alla beställda Photolamus karikatyrer är 100% gratis till kunden för att kunna användas hur de gillar. Photolamus förbehåller sig rätten att använda karikatyr och originalbilder som levereras i deras marknadsföringsmaterial eller reklammaterial utan formellt samtycke från kunden.

INTEGRITETSPOLICY

På Photolamus bryr vi oss om din integritet. Vi säljer eller hyr inte din personliga information till tredje part för direkt marknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke. Vi avslöjar det inte för andra än vad som beskrivs i denna policy eller som krävs för att tillhandahålla tjänsterna på webbplatsen och mobila applikationer, vilket innebär att du kan köpa och dela informationen du vill dela på webbplatsen. betala för produkter; posta recensioner och så vidare; eller där vi har en laglig skyldighet att göra det. Vi samlar in information som du ger oss och också generell teknisk information som automatiskt samlas in av våra system, t.ex. IP-adress, webbläsarinformation och cookies för att du ska få en bättre användarupplevelse och en mer personlig surfupplevelse. Vi delar inte information som du ger oss under registreringsprocessen - inklusive din kontaktinformation - förutom vad som beskrivs i denna policy. Teknisk information som samlas in av våra system eller tredjepartssystem kan automatiskt användas för Site-drift, optimering, analys, innehållsförbättring och förbättring av användarupplevelse. Vi kan använda din information för att kontakta dig - tillhandahålla meddelanden som är relaterade till dina beställningar, eller erbjuda dig kampanjer och allmänna uppdateringar. Din personliga information kan lagras i system som är baserade runt om i världen och kan behandlas av tredje parts tjänsteleverantörer som agerar på våra vägnar. Dessa leverantörer kan vara baserade i länder som inte ger en likvärdig skyddsnivå för privatlivet som det tycktes ha i det land du bor i. I så fall kommer vi att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för att skydda din personliga information. Vi tror att du har rätt att känna till vår praxis angående den information vi kan samla när du besöker och / eller använder webbplatsen. Denna policy förklarar våra sekretesspraxis för webbplatsen och tjänster som tillhandahålls av Photolamus. Genom att komma åt och / eller använda webbplatsen och dess relaterade webbplatser, applikationer, tjänster, varor och / eller registrera dig för ett Photolamus-konto accepterar du villkoren för denna policy, inklusive vår samling, användning, information, bearbetning och lagring av din personliga information. Du kan också lära dig att begränsa delning av information i denna policy. Du kan utöva dina rättigheter över din personliga information genom att kontakta vårt kundsupport på privacy@photolamus.com. Mer detaljer om de rättigheter som gäller för dig finns i den långa versionen av policyen.

Din personliga information

När du registrerar dig till webbplatsen ber vi dig att tillhandahålla viss personlig information, inklusive en giltig e-postadress, plats, facebook eller google-konto, logga in detaljer och användarnamn. Vi kan samla in ytterligare information, såsom fysisk adress, telefonnummer eller annan kontaktinformation och ytterligare autentiseringsinformation, för att tillhandahålla de tjänster du behöver (till exempel betalning eller återkallande av pengar, skicka fysiska varor) eller för att säkerställa webbplatsens integritet ( till exempel förebyggande av bedrägeri). Dessutom samlar vi in information när du får tillgång till, bläddra, visa eller på annat sätt använda sajten. Med andra ord när du kommer åt webbplatsen är vi medvetna om din användning av sajten och kan samla, samla in och spela in informationen om sådan användning, inklusive information om geografisk plats, IP-adress, enhet och anslutningsinformation, webbläsarinformation och webblogginformation och all kommunikation som registrerats av användare via webbplatsen. Vi använder den informationen för att förbättra användarupplevelsen, anpassa din webbupplevelse och övervaka webbplatsen för att förhindra bedrägeri och olämpligt innehåll eller beteende. Vi kan också samla kompletterande information som erhållits från tredje part som demografisk och navigeringsdata. För att förbättra din online-upplevelse på Photolamus har vi också implementerat intrycksrapportering. Medan du tittar på våra annonser kan vi samla användaren Global Unique Identifier, HTTP-förfrågningsdata som, användaragent, IP, värd, webbadress, land / kontinent från vilken begäran gjordes, webbläsarinformation, enhet / operativsystem / operativsystemversion. Du ger oss direkt den information som vi samlar in. Du gör det genom att fylla i registreringsinformationen på sajten och genom att fylla i anpassad förfrågan eller supportformulär. Om relevant enligt gällande lagar, kommer all behandling av din personliga information att motiveras av ett "villkor" för behandling. I de flesta fall är behandlingen berättigad på grundval av att: 1. Du har gett ditt samtycke till oss att använda din personliga information för ett visst ändamål; 2. Vår användning av din personliga information är nödvändig för att utföra ett kontrakt eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig (t.ex. för att tillhandahålla tjänster som du har köpt); 3. Behandlingen är nödvändig för att följa en relevant laglig skyldighet eller lagstadgad skyldighet som vi har (t.ex. bedrägeribekämpning). eller 4. bearbetningen är nödvändig för att stödja våra legitima intressen som företag (till exempel att förbättra våra tjänster till dig eller att anpassa din webbläsarupplevelse), med förbehåll för dina intressen och grundläggande rättigheter och förutsatt att det genomförs hela tiden på ett sätt som är proportionellt. ----- Vi kommer att använda din personliga information för följande ändamål: ----- 1) för att ge dig god service och säkerhet. Till exempel kan vi använda den information som samlats in från dig för att verifiera din identitet. Vi kan också använda den här informationen för att upprätta och konfigurera ditt konto, verifiera eller lösa nytt lösenord, logga in din aktivitet och kontakta dig då och då. Informationen hjälper oss att förbättra våra tjänster till dig och anpassa din webbläsarupplevelse. Dessutom hjälper den här informationen att spåra bedrägliga aktiviteter och andra olämpliga aktiviteter och övervaka innehållsintegritet. eller för att upprätthålla lämpliga affärsrekord, att följa lagliga önskemål från myndigheter och att följa gällande lagar och andra författningar eller som annars krävs enligt lag. Skulle du någonsin avaktivera ditt konto hos oss, kommer vi att hålla din information under en begränsad tid för att kunna uppfylla ovanstående ändamål. Vi kommer att begära ditt samtycke innan du använder information för annat ändamål än de som anges i denna policy. Direktmarknadsföring: Vi kan använda din personliga information för att skicka direkt marknadsföringskommunikation om våra produkter, tjänster eller kampanjer från Photolamus som kan vara av intresse för dig eller våra relaterade tjänster. Det kan vara via e-post, post, SMS, telefon eller riktade annonser på nätet. I de flesta fall är vår behandling av din personliga information för marknadsföring grundad på vårt berättigade intresse, även om vissa fall (som i lag krävs enligt lagen) kan baseras på ditt samtycke. Du har rätt att förhindra direkt marknadsföring av någon form när som helst - detta kan utövas genom att följa länken för bortkoppling som bifogas varje kommunikation eller genom att skicka ett mail till optout@photolamus.com. Vi vidtar åtgärder för att begränsa direkt marknadsföring till en rimlig och proportionerlig nivå och att skicka meddelanden som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig baserat på den information vi har om dig. ----- Hur länge lagrar du din information ----- Vi tillämpar en allmän regel om att endast behålla personlig information så länge som krävs för att uppfylla syftet för det samlades in. Under vissa omständigheter kan vi dock behålla din personliga information under längre perioder. Vi kan behålla din information för följande ändamål: 1) så länge som det är nödvändigt och relevant för vår verksamhet, t ex så att vi har en korrekt registrering av dina kontakter med oss vid eventuella klagomål eller utmaningar; och 2) vi kan behålla personlig information från stängda konton för att följa gällande lagar, förhindra bedrägerier, samla eventuella avgifter, lösa tvister, felsöka problem, hjälpa till med utredning, genomdriva våra webbplatsvillkor och vidta andra åtgärder enligt lag. ----- Dela personuppgifter med tredje part ----- Vi säljer eller hyr inte din personliga information till tredje part för marknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kan kombinera din personliga information med information som vi samlar in automatiskt eller skaffar från andra företag och använder den för att förbättra och anpassa våra tjänster, innehåll och reklam. Om du inte vill ha marknadsföringskommunikation från oss kan du välja bort via länken som bifogas varje kommunikation eller genom att skicka ett mail till optout@photolamus.com. Vi kan lämna dina personliga uppgifter till tredje part, endast för att kunna använda webbplatsen, tillhandahålla våra tjänster till dig, uppfylla skyldigheter som åläggs oss enligt gällande lagar och förordningar och förhindra bedrägeri och olagliga aktiviteter, enligt nedan: 1) service leverantörer i syfte att öppna och driva ditt konto samt tillhandahålla kompletterande tjänster (exempel - betalningsleverantörer, CRM-system, forumhantering, samhällsledningstjänster, postsystem eller tekniska konsulter). Våra avtal med dessa tjänsteleverantörer tillåter inte användning av din information för egen (marknadsföring) ändamål. I överensstämmelse med gällande lagkrav tar vi kommersiellt rimliga steg för att kräva att tredje part skyddar din personliga information på ett tillfredsställande sätt och behandlar det endast i enlighet med våra instruktioner. 2) att svara på en åklagare eller domstolsorder, rättsprocess eller till myndigheter, om vi anser att vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller att det är rimligt nödvändigt att följa rättsliga processer när vi anser det nödvändigt eller lämpligt att avslöja personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, till exempel att undersöka faktiska eller misstänkta bedrägerier eller lagöverträdelser, brott mot säkerheten eller brott mot denna policy, 3) att svara på anspråk mot oss och för att skydda Photolamus, våra kunder eller allmänhetens rättigheter, egendom eller personlig säkerhet. 4) för att säkra webbplatsen och skydda den mot bedrägeri, obehöriga transaktioner (såsom penningtvätt), fordringar eller andra skulder. Vi samlar inte in kreditinformation; men låta våra betalningsleverantörer samla in information för att samla in betalningar från kunder på webbplatsen. Vi är inte utsatta för betalningsinformationen som tillhandahålls till våra betalningsleverantörer, och denna information omfattas av sekretesspolicyen som gäller för betalningsleverantören. 5) Din personliga information kan avslöjas om vi går igenom en affärsövergång, till exempel en fusion, försäljning, överföring av allt eller en del av Photolamus tillgångar, förvärv, konkurs eller liknande händelse. ----- Vi lagrar din personliga information ----- Vissa av de personuppgifter du lämnar till oss kan lagras eller behandlas på våra vägnar av leverantörer av tredje part och dataprocessorer och kan vara placerade i andra jurisdiktioner, t.ex. Förenta staterna, vars lagar kan skilja sig från den jurisdiktion du bor i. Oavsett om det gäller tredje part eller internt, överförs alla överföringar av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EEA") till länder som inte anses vara tillräckliga för dataskydd, enligt Europeiska unionens (EU) standardavtalsklausuler, eller i fallet av Förenta staterna, EU-US Privacy Shield och / eller likvärdiga dataöverföringsföreskrifter för att skydda säkerheten och konfidentiteten hos personuppgifter. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas säkert och i enlighet med denna policy. ----- Cookies ----- När du besöker webbplatsen kan vi använda branschövergripande teknologier som "cookies" (eller liknande teknik) som lagrar viss information på din dator och som tillåter oss bland annat saker, för att möjliggöra automatisk inloggning på sajten, gör din surfning mycket bekvämare och enklare och tillåter oss att testa användarupplevelse och erbjuda dig personlig surfning eller kampanjer. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du att vi placerar cookies på din dator eller enhet i enlighet med villkoren i denna policy. Webbplatsen använder cookies för att samla in statistiska data om användningen, skräddarsy webbplatsens funktionalitet för att passa personliga preferenser och för att hjälpa till med olika aspekter av webbplatsoperation. Dessa filer innehåller en mängd information, såsom information om Photolamus webbsidor som du besökte, hur länge du besökte webbplatsen, uppgifter om hur du kom till webbplatsen, områden som du visade på webbplatsen och ytterligare information. Cookies förblir på din enhet under perioden som beskrivs nedan. Nedan följer en mer detaljerad förklaring av vilka typer av cookies vi använder: Nödvändiga cookies är väsentliga och hjälper dig att navigera på webbplatsen. Detta hjälper till att stödja säkerhet och grundläggande funktionalitet och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt, så om du blockerar dessa cookies kan vi inte garantera din användning eller säkerheten under ditt besök. Funktionskakor används för att ge dig den bästa användarupplevelsen. Dessa cookies används till exempel för att personifiera innehåll för dig i linje med din plats. Det gör det också möjligt för webbplatsen att komma ihåg val (som att stänga av användningen av cookies eller vilken plats du tidigare har valt) för att ge fler personliga funktioner. Prestandakakor hjälper oss att förstå användarnas beteende på webbplatsen. Detta gör det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra webbplatsen för att ge den bästa informationen till stöd för våra projektmål. Dessa cookies används också för att hjälpa oss att förstå hur effektiv vår webbplats är; Dessa kakor berättar till exempel vilka sidor besökare oftast går och om de får felmeddelanden från webbsidor. All information som dessa cookies samlar samman är aggregerad för att hjälpa oss att förbättra hur webbplatsen fungerar. Några av dessa cookies hanteras av tredje part, och du kan hänvisa till tredje parts egna webbplatsens sekretessmeddelanden för ytterligare information. I synnerhet använder vi Google Analytics-cookies för att få en överblick över användarvanor och volymer och för att förbättra den övergripande erfarenheten på webbplatsen. Google Analytics är en tredjeparts webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc, som använder prestandakakor och inriktning på cookies. Informationen som genereras av dessa cookies om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google Inc på servrar i USA. Google kommer att använda den information som samlats in för att utvärdera din användning av vår webbplats på vår vägnar, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till aktivitet och internetanvändning till oss. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare enligt beskrivningen nedan. Dessutom kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera en webbläsarplugin. Detta skapar en opt-out-cookie som förhindrar vidare bearbetning av dina data. Mer information om Google Analytics-cookies finns i Googles hjälpsidor och sekretesspolicy. Om du förhindrar dessa cookies kan vi inte garantera hur webbplatsen kommer att fungera för dig. Om du har frågor om cookies kan du kontakta oss på privacy@photolamus.com ----- Blockera eller ta bort cookies ----- När du har gett oss ditt samtycke till användningen av cookies ska vi lagra en cookie på din dator eller enhet för att komma ihåg det här för nästa gång så att vi kan lagra dina inställningar och spara tid på efterföljande besök genom att eliminera behovet av att upprepade gånger mata in samma data. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera alla cookies, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster, eller för att ange när en cookie ställs in av oss. Du bör göra det via webbläsarinställningarna för varje webbläsare du använder. Tänk på att några av våra tjänster inte fungerar om din webbläsare inte accepterar cookies. Du kan dock tillåta cookies från specifika webbplatser genom att göra dem "betrodda webbplatser" i din webbläsare. Om du delar användningen av en dator eller enhet kan godkännande eller avvisning av användningen av cookies påverka alla användare av den datorn eller enheten. Information om att ta bort eller kontrollera cookies finns också på www.aboutcookies.org (notera att denna webbplats inte tillhandahålls av Photolamus, och vi kan därför inte säkerställa dess noggrannhet, fullständighet eller tillgänglighet). Det är viktigt att komma ihåg att många av våra tjänster kanske inte fungerar korrekt om dina cookies är inaktiverade. Till exempel kan cookies i vissa fall rädda dig från att du behöver ange användarnamn och lösenord och tillåta kontinuitet i sessionen. ----- Externa länkar ----- Observera att webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och om du länkar till en tredje parts webbplats från webbplatsen, eventuella uppgifter du tillhandahåller till den webbplatsen och eventuell användning av den data av tredje part är inte under Photolamus kontroll och omfattas inte av denna policy. Du bör konsultera sekretesspolicyen för varje webbplats du besöker. Denna policy gäller endast personuppgifter som samlas in av vår webbplats. Om du laddar upp innehåll, inklusive din personliga information, till ett socialt nätverk och sedan taggar webbplatsen kommer ditt inlägg att vara föremål för det sociala nätverkets användarvillkor och sekretesspolicy, även där du skickar in på en officiell Photolamus-sida på det sociala nätverket. Vi har inte kontroll över dessa användarvillkor och sekretesspolicy, och har inte granskat deras tillräcklighet. Du bör därför granska dessa innan du lämnar in någon personlig information. ----- Säkerhet ----- Vi är mycket noga med att upprätthålla webbplatsens säkerhet och din information och förhindra obehörig åtkomst, förlust, missbruk, ändring, förstörelse eller skada på den genom branschstandardteknik och interna rutiner. Vi avtalsmässigt säkerställer att tredje part som behandlar dina personliga uppgifter på lika sätt skyddar dina uppgifter konfidentiellt och integritet på ett säkert sätt. Överföringen av data via Internet är inte helt säker, och även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för dina data som sänds till sajten. någon överföring sker på egen risk. När vi har mottagit dina uppgifter använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. Användare som har registrerat sig på sajten är överens om att hålla sitt lösenord i strikt förtroende och inte avslöja sådant lösenord till någon tredje part. ----- Användarnas rättigheter enligt EU-förordning ----- Enligt gällande EU-lagstiftning, den 25 maj 2018 kan du ha några eller alla följande rättigheter avseende din personliga information: att få en kopia av din personlig information tillsammans med information om hur och på vilken grund personuppgifterna behandlas att rätta till felaktiga personuppgifter att radera din personliga information under begränsade omständigheter, där det inte längre är nödvändigt med hänsyn till syftet med det att det samlades in eller behandlades för att begränsa behandlingen av din personliga information där: a) noggrannheten i personuppgifterna ifrågasätts (b) behandlingen är olaglig men du motsätter sig radering av personuppgifterna (c) Vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in, men det krävs för inrättande, utövande eller försvar av en rättslig fordran. att utmana bearbetning som vi har motiverat på grundval av vårt legitima intresse motsätta sig beslut som endast grundar sig på automatisk bearbetning eller profilering för att få en portabel kopia av din personliga information, eller för att få en kopia överförd till en tredje part kontroller eller för att få en kopia av eller tillgång till skyddsåtgärder enligt vilka din personliga information överförs utanför EES. Utöver ovanstående har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet för dataskydd. Vi kan fråga dig om ytterligare uppgifter för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål innan du lämnar uppgifter som begärts till dig. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift om det är tillåtet enligt lag. Vi kan också neka att behandla förfrågningar som äventyrar andras integritet, är extremt opraktiska, eller skulle få oss att vidta åtgärder som inte är tillåtna enligt gällande lagar. Dessutom, som tillåts enligt gällande lagar, kan vi behöva behålla viss personlig information under en begränsad tid för registrering, bokföring och bedrägeribekämpning. Din California Privacy Rights California Civil Code Section 1798.83 tillåter Kalifornien invånare som är användare av vår webbplats att begära viss information om vår offentliggörande av personuppgifter till tredje part för deras direkta marknadsföringsändamål. För att göra en sådan förfrågan, skicka ett mail till privacy@photolamus.com. ----- Uppdatering av din information ----- Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna vi samlar är korrekta och aktuella, och vi ger dig möjlighet att uppdatera din information via dina kontoprofilinställningar. Om du tror att dina uppgifter är felaktiga eller felaktiga, informera oss omedelbart om det. Vi kommer att se till att vi undersöker frågan och korrigerar eventuella felaktigheter så snabbt som möjligt när det är nödvändigt eller ger dig möjligheter att uppdatera det snabbt eller att radera det - om vi inte behöver behålla informationen för legitima affärs eller juridiska ändamål. När vi uppdaterar din personliga information kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi kan agera på din förfrågan. Om du av någon anledning har problem med att ta bort din personliga information, vänligen kontakta Photolamus kundsupport och vi gör rimliga ansträngningar för att ta bort sådan information enligt gällande lagar om integritet. Du kan granska och ändra din personliga information genom att logga in på webbplatsen och besöka din profilprofilsida. ----- Ändringar i sekretesspolicyen ----- Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när som helst, så var vänlig besök denna sida ofta. Ändringar av denna policy är effektiva enligt den angivna "Senaste uppdateringen" och din fortsatta användning av sajten på eller efter det senaste uppdateringsdatumet kommer att utgöra acceptans för och överenskommelse om att vara bunden av dessa ändringar. ----- Kontakta oss ----- För att utöva någon av dina rättigheter i samband med din personliga information ber vi dig att kontakta oss på privacy@photolamus.com. Var god med alla relevanta uppgifter, så din förfrågan kan hanteras korrekt. Vi behandlar eventuella förfrågningar i enlighet med lokala lagar och våra policyer och förfaranden. Om du har några frågor (eller kommentarer) angående denna policy, vänligen maila oss på privacy@photolamus.com, och vi kommer att göra ett försök att svara inom en rimlig tidsram.

VILLKOR

  1. Beställning. Varje order skickas slumpmässigt till den första tillgängliga målaren. Om du betalar för ett mindre antal personer som ditt foto innehåller, är det upp till målaren att välja vilka personer som ska rita. Du kommer alltid att ha möjlighet att lägga till ytterligare personer på ritningen per extra betalning.
  2. Beställnings. En begäran om en stil, ett objekt, en bakgrund eller några andra specifika egenskaper för produkten innebär ytterligare kostnader.
  3. Foto. Det är på kundens vägnar att följa Photolamus fotokrav för att beställa. Om bilden som skickats av klienten är oklart, uppmärksammar klienten att slutresultatet inte kan likna det medföljande fotot. Eventuella ändringar efteråt debiteras i enlighet därmed. ------- FILES LAGRING ------- Alla bilder uppladdade på Photolamus, liksom levererade ritningar, kommer att lagras på våra servrar i 365 dagar. Efter 1 års lagring raderas alla filer utan möjlighet att återställa.
  4. Leverans. Den slutliga leveransen kommer att utföras via den elektroniska anläggningen som identifieras på gällande beställningsorder - mobilapp, hemsida, email.
  5. Fel eller försenad leverans. Företaget ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att uppfylla det uppskattade leveransdatumet och det leveransdatum som anges i inköpsordern, men ska inte vara ansvarigt för bristande leverans eller för försening eller försök vid leverans av Produkt.
  6. Bidrag. På grund av produktens anpassade karaktär kommer företaget inte att utfärda kredit för att inte vara skyldig att acceptera och utfärda återbetalningar av någon anledning för produkter som levereras till kunden.
  7. Ändringar. Alla ändringar är föremål för tilläggsavgift. Eventuella ändringar kan begäras inom en (1) vecka efter det första leveransdatumet. Efter startperioden har Företaget rätt att vägra eventuell ändringsförfrågan. OBS! Om du har beställt en tryckt produkt för din ritning kan du begära ändring inom 24 timmar efter leverans av din ritning till e-post. Om ingen modifieringsförfrågan mottogs efter 24 timmar skickas din ritning till utskrift och leverans. Ingen beställning avbryts när produktionen eller frakten har börjat.

INNEHÅLL

  1. Gränser: Vår webbplats är inte avsedd för barn under 16 år. Ingen under 16 år ska lämna personliga uppgifter till eller på webbplatsen. Vi samlar inte medvetet personuppgifter från barn under 16 år. Föräldrar och vårdnadshavare bör hela tiden övervaka sina barns aktiviteter. Om vi lär oss att vi har samlat in eller fått personlig information från ett barn under 16 år tar vi bort den personliga informationen. Om du tror att vi kanske har någon information från eller om ett barn under 16 år, kontakta oss på legal@photolamus.com.
  2. Content Monitoring: Photolamus.coms innehåll är baserat på användargenererat innehåll (UGC). Photolamus kontrollerar inte användaruppladdade / skapade innehåll för brott mot upphovsrätt eller andra rättigheter. Men om du tror att något av det uppladdade innehållet bryter mot din upphovsrätt eller en relaterad ensamrätt, bör du kontakta oss om ett meddelande om upphovsrättsintrång. Photolamus tittar på rapporterade överträdelser och tar bort eller inaktiverar innehåll som visat sig strida mot tredje parts rättigheter. Photolamus förbehåller sig inte rätten att ta bort, redigera eller omorganisera innehåll som Photolamus, enligt eget gottfinnande, anser vara missbrukande, ärekränkande, obscent eller bryter mot Photolamus och kan inte granska allt innehåll som tillhandahålls till det och ansvarar inte för sådant innehåll. upphovsrätt eller varumärkeslagar eller på annat sätt oacceptabelt. Du bekräftar att innehållet kan tas bort, publiceras, kopieras, ändras, överföras och visas av Photolamus för att tillhandahålla de erbjudna tjänsterna. Allt innehåll som tillhandahålls av en användare av denna tjänst är ensam ansvar för den användaren, inte Photolamus.
  3. För att rita en rolig karikatyr, behåller målaren rätten att förbättra ansiktets egenskaper från det ursprungliga fotot. Målarens vision och realisering av karikaturen är slutgiltig. Förfrågningarna om att göra några ändringar i den slutliga karikatyren kommer att vägras. Undantag är - låg nivå av likhet - som kommer att bestämmas av QA Team.