Användarvillkor och sekretesspolicy

Läs denna integritetspolicy ("Policy") noggrant för att förstå hur vi använder din personliga information. Om du inte godkänner denna policy, är ditt val att inte använda Photolamus.com ("Webbplatsen"). Genom att gå in på eller använda denna webbplats godkänner du denna policy. Denna policy kan ändras från tid till annan. Om det sker några väsentliga ändringar i hur dina personuppgifter används kommer vi att meddela dig. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att vi har gjort ändringar anses vara godkännande av dessa ändringar, så vänligen kontrollera policyn regelbundet för uppdatering.

 • ÄGANDE AV SLUTLIG KARIKATUR

  Alla Photolamus-karikatyrer som beställs är 100 % royaltyfria till kunden för att användas som de vill. Photolamus förbehåller sig rätten att använda alla karikatyrer och originalbilder som tillhandahålls i deras marknadsföringsmaterial eller reklammaterial utan formellt medgivande från kunden.

 • INTEGRITETSPOLICY

  På Photolamus bryr vi oss om din integritet. Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga medgivande. Vi avslöjar det inte för andra förutom vad som avslöjas i denna policy eller krävs för att förse dig med tjänsterna från webbplatsen och mobilapplikationer, vilket innebär - att tillåta dig att köpa och dela informationen du vill dela på webbplatsen; betala för produkter; lägga upp recensioner och så vidare; eller där vi har en juridisk skyldighet att göra det. Vi samlar in information som du ger oss, och även en del allmän teknisk information som automatiskt samlas in av våra system, såsom IP-adress, webbläsarinformation och cookies för att du ska få en bättre användarupplevelse och en mer personlig surfupplevelse. Vi kommer inte att dela information som du ger oss under registreringsprocessen - inklusive din kontaktinformation - förutom vad som beskrivs i denna policy. Teknisk information som samlas in av våra system, eller tredje parts system, kan automatiskt användas för webbplatsdrift, optimering, analys, innehållsreklam och förbättring av användarupplevelsen. Vi kan använda din information för att kontakta dig - för att tillhandahålla meddelanden relaterade till dina beställningar, eller erbjuda dig kampanjer och allmänna uppdateringar. Din personliga information kan lagras i system baserade runt om i världen och kan behandlas av tredjepartstjänsteleverantörer som agerar på våra vägnar. Dessa leverantörer kan vara baserade i länder som inte tillhandahåller en likvärdig skyddsnivå för privatlivet som den som åtnjuts i det land där du bor. I så fall kommer vi att tillhandahålla adekvata skyddsåtgärder för att skydda din personliga information. Vi anser att du har rätt att känna till vår praxis angående den information vi kan samla in när du besöker och/eller använder webbplatsen. Denna policy förklarar vår sekretesspraxis för webbplatsen och tjänster som tillhandahålls av Photolamus. Genom att gå in på och/eller använda webbplatsen och dess relaterade webbplatser, applikationer, tjänster, varor och/eller registrera dig för ett Photolamus-konto godkänner du villkoren i denna policy, inklusive vår insamling, användning, avslöjande, bearbetning och lagring av din personliga information. Du kan också lära dig hur du begränsar delning av information i denna policy. Du kan utöva dina rättigheter över din personliga information genom att kontakta vår kundsupport på privacy@photolamus.com. Mer information om de rättigheter som gäller för dig finns i den långa versionen av policyn.

 • Din personliga information

  När du registrerar dig på webbplatsen ber vi dig att tillhandahålla viss personlig information, inklusive en giltig e-postadress, plats, inloggningsdetaljer för Facebook eller Google-konto och användarnamn. Vi kan samla in ytterligare information såsom fysisk adress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter och ytterligare autentiseringsinformation, för att förse dig med de tjänster du behöver (såsom betalning eller uttag av pengar, skicka fysiska varor) eller för att säkerställa webbplatsens integritet ( till exempel förebyggande av bedrägerier). Dessutom samlar vi in information medan du besöker, bläddrar, tittar på eller på annat sätt använder webbplatsen. Med andra ord, när du går in på webbplatsen är vi medvetna om din användning av webbplatsen och kan samla in, samla in och registrera information om sådan användning, inklusive information om geografisk plats, IP-adress, enhets- och anslutningsinformation, webbläsarinformation och webblogginformation och all kommunikation som registreras av användare via webbplatsen. Vi använder den informationen för att förbättra användarupplevelsen, anpassa din webbupplevelse samt övervaka webbplatsen för att förhindra bedrägeri och olämpligt innehåll eller beteende. Vi kan också samla in kompletterande information som erhållits från tredje part, såsom demografiska data och navigeringsdata. Dessutom, för att förbättra din onlineupplevelse på Photolamus, har vi implementerat visningsrapportering. Medan du tittar på våra annonser kan vi samla in användarens Global Unique Identifier, HTTP-begärandata som användaragent, IP, värd, webbadress, land/kontinent från vilken begäran gjordes, webbläsarinformation, enhet/operativsystem/operativsystemversion. Du förser oss direkt med det mesta av informationen vi samlar in. Du gör detta genom att fylla i registreringsuppgifterna på webbplatsen och genom att fylla i anpassade förfrågningar eller supportformulär. Där det är relevant enligt gällande lagar, kommer all behandling av dina personuppgifter att motiveras av ett "villkor" för behandling. I de flesta fall kommer behandlingen att motiveras med att: – Du har lämnat ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål - Vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra ett avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig (t.ex. för att förse dig med tjänster som du har köpt) - Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en relevant rättslig skyldighet eller regulatorisk skyldighet som vi har (t.ex. bedrägeriförebyggande) - Behandlingen är nödvändig för att stödja våra legitima intressen som företag (t.ex. för att förbättra våra tjänster till dig eller för att anpassa din webbupplevelse), omfattas av dina intressen och grundläggande rättigheter och förutsatt att det hela tiden genomförs på ett sätt som är proportionerligt

 • Vi kommer att använda dina personuppgifter för följande ändamål

  För att ge dig kvalitetsservice och säkerhet. Till exempel kan vi använda informationen som samlas in från dig för att verifiera din identitet. Vi kan också använda denna information för att upprätta och konfigurera ditt konto, verifiera eller återutfärda ett lösenord, logga din aktivitet och kontakta dig då och då. Informationen hjälper oss att förbättra våra tjänster till dig och anpassa din webbupplevelse. Dessutom hjälper denna information oss att spåra eventuella bedrägliga aktiviteter och andra olämpliga aktiviteter och övervaka innehållets integritet; eller för att upprätthålla lämpliga affärsregister, för att följa lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter och för att följa tillämpliga lagar och förordningar eller som annars krävs enligt lag. Skulle du någonsin avaktivera ditt konto hos oss kommer vi att behålla din information under en begränsad period för att uppfylla ovanstående syften. Vi kommer att be om ditt samtycke innan vi använder information för andra ändamål än de som anges i denna policy. Direktmarknadsföring: Vi kan använda din personliga information för att skicka dig direkt marknadsföringskommunikation om våra produkter, tjänster eller kampanjer från Photolamus som kan vara av intresse för dig eller våra relaterade tjänster. Detta kan vara via e-post, post, SMS, telefon eller riktade onlineannonser. I de flesta fall är vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål baserad på vårt berättigade intresse, även om vissa fall (såsom där det krävs enligt lag) kan baseras på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst förhindra direktmarknadsföring av vilken form som helst - detta kan utövas genom att följa opt-out-länken som bifogas varje kommunikation eller genom att skicka ett e-postmeddelande till optout@photolamus.com. Vi vidtar åtgärder för att begränsa direktmarknadsföring till en rimlig och proportionerlig nivå, och för att skicka dig kommunikation som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på den information vi har om dig.

 • Hur länge lagrar vi dina uppgifter

  Vi tillämpar en allmän regel om att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla syftet för vilket de samlades in. I vissa fall kan vi dock behålla din personliga information under längre perioder. Vi kan komma att behålla din information för följande ändamål – Så länge det är nödvändigt och relevant för vår verksamhet, t.ex. så att vi har ett korrekt register över dina kontakter med oss i händelse av klagomål eller anmärkningar - Vi kan komma att behålla personlig information från stängda konton för att följa tillämpliga lagar, förhindra bedrägerier, samla in eventuella avgifter, lösa tvister, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra webbplatsvillkor och vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag

 • Dela personlig information med tredje part

 • VILLKOR

  - Bearbetning. Alla beställningar utförs inom 1 arbetsdag. När du får en bekräftelse på att din beställning genomfördes - börjar dragningstiden. Varje beställning skickas slumpmässigt till den första tillgängliga målaren. Om du betalar för ett mindre antal personer som ditt foto innehåller, är det upp till målaren att välja vilka personer som ska ritas. Du kommer alltid att ha möjlighet att lägga till ytterligare personer till dragningen per extra betalning. - Custom. En begäran om stil, föremål, bakgrund eller andra detaljer för produkten kommer att medföra extra kostnader - Foto. Det är på kundens vägnar att följa Photolamus fotokrav för att göra en beställning. Om bilden som skickats av kunden är otydlig, erkänner kunden att det slutliga resultatet kanske inte liknar det foto som tillhandahålls. Eventuella ändringar i efterhand kommer att debiteras i enlighet med detta. Alla bilder som laddas upp på Photolamus, samt levererade ritningar, kommer att lagras på våra servrar i 365 dagar. Efter 1 års lagring kommer alla filer att raderas utan möjlighet att återställa - Prissättning och leverans. Den slutliga leveransen kommer att utföras via den elektroniska facilitet som identifieras på den tillämpliga inköpsordern - mobilapp, webbplats, e-post. Om en tryckt produkt köptes - kommer företaget att skriva ut ritningen efter kundbekräftelse. Om ingen feedback erhålls inom 3 dagar efter ritningens leverans - kommer ritningen att skrivas ut och skickas utan bekräftelse. Köparen är ansvarig för att betala eventuella ytterligare kostnader såsom lokala tullar, skatter och tullklareringsavgifter. Dessa avgifter kan variera kraftigt och är ofta baserade på pris och typ av artikel, förpackningens vikt och dimensioner, ursprungsland och skatter, tullar och avgifter i destinationslandet. - Fel eller försening i leverans. Företaget ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att uppfylla det beräknade leveransdatumet och/eller leveransdatumet som anges i inköpsordern, men ska inte hållas ansvarigt för underlåtenhet att leverera eller för någon försening eller ansträngning vid leverans av produkten. - Återbetalningar. På grund av produktens anpassade karaktär kommer företaget inte att utfärda krediter för att inte vara skyldigt att acceptera och utfärda återbetalningar av någon anledning för produkter som levereras till kunden. - Modifieringar. Alla ändringar är föremål för en extra kostnad. Eventuella ändringar kan begäras inom en (1) vecka efter det första leveransdatumet. Efter startperioden har företaget rätt att avslå alla ändringar. OBS: Om du har beställt en tryckt produkt för din ritning kan du begära ändring inom 24 timmar efter leveransen av din ritning till e-post. Om ingen ändringsförfrågan mottagits efter 24 timmar kommer din ritning att skickas till tryckning och leverans. Ingen beställning kommer att annulleras när produktion eller leverans har påbörjats.

 • INNEHÅLL

  - Begränsningar: Vår sida är inte avsedd för barn under 16 år. Ingen under 16 år bör tillhandahålla någon personlig information till eller på webbplatsen. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 16. Föräldrar och vårdnadshavare bör alltid övervaka sina barns aktiviteter. Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personlig information från ett barn under 16 år kommer vi att radera den personliga informationen. Om du tror att vi kan ha någon information från eller om ett barn under 16 år, vänligen kontakta oss på legal@photolamus.com. - Innehållsövervakning: Photolamus.coms innehåll är baserat på användargenererat innehåll (UGC). Photolamus kontrollerar inte användaruppladdat/skapat innehåll för brott mot upphovsrätt eller andra rättigheter. Men om du anser att något av det uppladdade innehållet bryter mot din upphovsrätt eller en relaterad exklusiv rättighet bör du kontakta oss med ett meddelande om upphovsrättsintrång. Photolamus undersöker rapporterade överträdelser och tar bort eller inaktiverar innehåll som visar sig strida mot tredje parts rättigheter. Även om Photolamus inte granskar och kan inte granska allt innehåll som tillhandahålls till det, och inte är ansvarigt för sådant innehåll, förbehåller sig Photolamus rätten att ta bort, redigera eller ordna om innehåll som det, efter eget gottfinnande, anser vara kränkande, ärekränkande, obscent eller strider mot upphovsrätts- eller varumärkeslagar eller på annat sätt oacceptabelt. Du accepterar att allt innehåll kan tas bort, publiceras, kopieras, modifieras, överföras och visas av Photolamus i syfte att leverera de erbjudna tjänsterna. Allt innehåll som tillhandahålls av en användare av denna tjänst är enbart den användarens ansvar, inte Photolamus. - För att rita en rolig karikatyr behåller målaren rätten att förstärka ansiktets drag från originalfotot. Målarnas vision och förverkligande av karikatyren är slutgiltig. Begäran om att göra några ändringar i den slutliga karikatyren kommer att avslås. Undantag är - låg nivå av likhet - som kommer att bestämmas av QA Team.