Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Lees dit privacybeleid (het “Beleid”) aandachtig door om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Als u het niet eens bent met dit beleid, is het uw keuze om Photolamus.com (de “Site”) niet te gebruiken. Door deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met dit beleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Als er materiële wijzigingen plaatsvinden in de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Als u de Site blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen. Controleer daarom regelmatig het Beleid voor updates.

 • EIGENDOM VAN DE LAATSTE KARIKATUUR

  Alle bestelde Photolamus-karikaturen zijn 100% royalty-vrij en kunnen door de klant worden gebruikt zoals hij of zij wil. Photolamus behoudt zich het recht voor om karikaturen en originele afbeeldingen in hun marketingmateriaal of promotiemateriaal te gebruiken zonder formele toestemming van de klant.

 • PRIVACYBELEID

  Bij Photolamus geven we om uw privacy. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun direct marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We maken het niet aan anderen bekend, behalve zoals beschreven in dit Beleid of vereist om u de diensten van de Site en mobiele applicaties te bieden, wat betekent: - om u in staat te stellen de informatie die u op de Site wilt delen te kopen en te delen; betalen voor producten; beoordelingen plaatsen enzovoort; of waar wij daartoe wettelijk verplicht zijn. We verzamelen informatie die u ons verstrekt, en ook enkele algemene technische informatie die automatisch door onze systemen wordt verzameld, zoals IP-adres, browserinformatie en cookies, zodat u een betere gebruikerservaring en een meer gepersonaliseerde browse-ervaring kunt hebben. We zullen geen informatie delen die u ons verstrekt tijdens het registratieproces – inclusief uw contactgegevens – behalve zoals beschreven in dit beleid. Technische informatie die door onze systemen of systemen van derden wordt verzameld, kan automatisch worden gebruikt voor de werking van de Site, optimalisatie, analyse, promotie van inhoud en verbetering van de gebruikerservaring. We kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen, om u mededelingen te doen over uw bestellingen, of om u promoties en algemene updates aan te bieden. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen in systemen over de hele wereld en kunnen worden verwerkt door externe dienstverleners die namens ons optreden. Deze aanbieders kunnen gevestigd zijn in landen die geen gelijkwaardig niveau van bescherming van de privacy bieden als het niveau waar u woont. In dat geval zullen wij zorgen voor adequate veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij zijn van mening dat u het recht heeft om onze praktijken te kennen met betrekking tot de informatie die wij kunnen verzamelen wanneer u de Site bezoekt en/of gebruikt. In dit beleid worden onze privacypraktijken uitgelegd voor de site en de diensten die door Photolamus worden geleverd. Door de Site en de bijbehorende sites, applicaties, diensten, goederen te openen en/of te gebruiken en/of door u te registreren voor een Photolamus-account, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen van dit Beleid, inclusief onze verzameling, gebruik, openbaarmaking, verwerking en bewaring van uw persoonlijke gegevens. In dit beleid kunt u ook leren hoe u het delen van informatie kunt beperken. U kunt uw rechten op uw persoonlijke gegevens uitoefenen door contact op te nemen met onze klantenondersteuning via privacy@photolamus.com. Meer details over de rechten die op u van toepassing zijn, vindt u in de lange versie van het Beleid.

 • Jouw persoonlijke informatie

  Wanneer u zich registreert op de Site, vragen wij u om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, waaronder een geldig e-mailadres, locatie, inloggegevens van Facebook- of Google-account en gebruikersnaam. We kunnen aanvullende informatie verzamelen, zoals fysiek adres, telefoonnummer of andere contactgegevens en aanvullende authenticatie-informatie, om u de diensten te bieden die u nodig heeft (zoals betaling of opname van geld, het verzenden van fysieke goederen), of om de integriteit van de website te garanderen ( bijvoorbeeld het voorkomen van fraude). Bovendien verzamelen wij informatie terwijl u de Site bezoekt, doorbladert, bekijkt of anderszins gebruikt. Met andere woorden, wanneer u de Site bezoekt, zijn wij op de hoogte van uw gebruik van de Site en kunnen wij de informatie met betrekking tot dergelijk gebruik verzamelen, verzamelen en vastleggen, inclusief geolocatie-informatie, IP-adres, apparaat- en verbindingsinformatie, browserinformatie en webloginformatie en alle communicatie die door gebruikers via de site is opgenomen. We gebruiken die informatie om de gebruikerservaring te verbeteren, uw browse-ervaring te personaliseren en om de Site te controleren op het voorkomen van fraude en ongepaste inhoud of gedrag. We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen die we van derden hebben verkregen, zoals demografische en navigatiegegevens. Om uw online ervaring bij Photolamus te verbeteren, hebben we bovendien vertoningsrapportage geïmplementeerd. Terwijl u onze advertenties bekijkt, kunnen we de Global Unique Identifier van de gebruiker en HTTP-verzoekgegevens verzamelen, zoals user-agent, IP, host, URL, land/continent van waaruit het verzoek is gedaan, browserinformatie, apparaat/besturingssysteem/besturingssysteemversie. U verstrekt ons rechtstreeks de meeste informatie die wij verzamelen. U doet dit door de registratiegegevens op de Site in te vullen en door aangepaste aanvraag- of ondersteuningsformulieren in te vullen. Indien relevant onder de toepasselijke wetgeving, wordt elke verwerking van uw persoonlijke gegevens gerechtvaardigd door een ‘voorwaarde’ voor verwerking. In de meeste gevallen zal de verwerking gerechtvaardigd zijn op grond van het volgende: - U heeft ons toestemming gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken - Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u de diensten te leveren die u heeft gekocht) - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een relevante wettelijke verplichting of regelgevende verplichting die wij hebben (bijvoorbeeld fraudepreventie) - De verwerking is noodzakelijk om onze legitieme belangen als bedrijf te ondersteunen (bijvoorbeeld om onze dienstverlening aan u te verbeteren of om uw browse-ervaring aan te passen), onderworpen aan uw belangen en fundamentele rechten en op voorwaarde dat dit te allen tijde gebeurt op een manier die proportioneel is

 • Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden

  Om u hoogwaardige service en veiligheid te bieden. We kunnen de over u verzamelde informatie bijvoorbeeld gebruiken om uw identiteit te verifiëren. We kunnen deze informatie ook gebruiken om uw account aan te maken en in te stellen, een wachtwoord te verifiëren of opnieuw uit te geven, uw activiteit te registreren en van tijd tot tijd contact met u op te nemen. De informatie helpt ons onze diensten aan u te verbeteren en uw browse-ervaring aan te passen. Bovendien helpt deze informatie ons frauduleuze activiteiten en andere ongepaste activiteiten op te sporen en de integriteit van de inhoud te bewaken; of om passende zakelijke documenten bij te houden, om te voldoen aan wettige verzoeken van overheidsinstanties en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of zoals anderszins vereist door de wet. Mocht u ooit uw account bij ons deactiveren, dan bewaren wij uw gegevens gedurende een beperkte periode om aan de bovengenoemde doeleinden te voldoen. We zullen uw toestemming vragen voordat we informatie gebruiken voor een ander doel dan beschreven in dit beleid. Direct marketing: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u direct marketingcommunicatie te sturen over onze producten, diensten of promoties van Photolamus die voor u of onze gerelateerde diensten interessant kunnen zijn. Dit kan via e-mail, post, sms, telefoon of gerichte online advertenties zijn. In de meeste gevallen is onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden gebaseerd op ons legitieme belang, hoewel sommige gevallen (zoals indien vereist door de wet) gebaseerd kunnen zijn op uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht om direct marketing in welke vorm dan ook te voorkomen. U kunt dit uitoefenen door de opt-outlink te volgen die bij elke communicatie is gevoegd of door een e-mail te sturen naar optout@photolamus.com. Wij ondernemen stappen om direct marketing tot een redelijk en proportioneel niveau te beperken, en om u mededelingen te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant of relevant kunnen zijn, op basis van de informatie die wij over u hebben.

 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens

  We hanteren de algemene regel dat persoonlijke gegevens slechts zo lang worden bewaard als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens echter voor langere tijd bewaren. Wij kunnen uw gegevens bewaren voor de volgende doeleinden - Zolang het nodig en relevant is voor onze bedrijfsvoering, b.v. zodat we een accuraat overzicht hebben van uw omgang met ons in geval van klachten of betwistingen - We kunnen persoonlijke gegevens van gesloten accounts bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, fraude te voorkomen, verschuldigde vergoedingen te innen, geschillen op te lossen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze sitevoorwaarden af te dwingen en andere acties te ondernemen zoals toegestaan door de wet

 • Het delen van persoonlijke informatie met derden

 • VOORWAARDEN

  - Verwerken. Alle bestellingen worden binnen 1 werkdag uitgevoerd. Zodra u een bevestiging ontvangt dat uw bestelling is uitgevoerd, begint de trekkingstijd. Elke bestelling wordt willekeurig verzonden naar de eerst beschikbare schilder. Als u betaalt voor een kleiner aantal personen dat op uw foto staat, is het aan de schilder om te selecteren welke personen hij wil tekenen. U heeft altijd de mogelijkheid om per extra betaling extra personen aan de trekking toe te voegen. - Aangepast. Een aanvraag voor een stijl, object, achtergrond of andere bijzonderheden voor het Product brengt extra kosten met zich mee - Foto. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de fotovereisten van Photolamus te volgen om een bestelling te plaatsen. Indien de door de klant ingezonden foto onduidelijk is, erkent de klant dat het eindresultaat mogelijk niet overeenkomt met de aangeleverde foto. Eventuele wijzigingen achteraf worden dienovereenkomstig in rekening gebracht. Alle afbeeldingen die op Photolamus zijn geüpload, evenals de geleverde tekeningen, worden 365 dagen op onze servers bewaard. Na 1 jaar opslag worden alle bestanden verwijderd zonder mogelijkheid tot herstel - Prijzen en levering. De definitieve levering wordt uitgevoerd via de elektronische voorziening die op de betreffende inkooporder staat vermeld: mobiele app, website, e-mail. Als er een gedrukt product is gekocht, drukt het bedrijf de tekening af na bevestiging van de klant. Als er binnen 3 dagen na levering van de tekening geen feedback is ontvangen, wordt de tekening afgedrukt en zonder bevestiging verzonden. De koper is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele extra kosten, zoals lokale invoerrechten, belastingen en inklaringskosten. Deze kosten kunnen sterk variëren en zijn vaak gebaseerd op de prijs en het type artikel, het gewicht en de afmetingen van het pakket, het land van herkomst en de belastingen, heffingen en toeslagen van het land van bestemming. - Mislukking of vertraging in de levering. Het Bedrijf zal commercieel redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de geschatte leveringsdatum en/of leveringsdatum gespecificeerd in de Aankooporder, maar is niet aansprakelijk voor het niet leveren of voor enige vertraging of inspanning bij de levering van het Product. - Terugbetalingen. Vanwege het aangepaste karakter van het Product zal het Bedrijf geen krediet verstrekken om niet verplicht te zijn om om welke reden dan ook terugbetalingen te accepteren en uit te voeren voor aan de klant geleverde Producten. - Wijzigingen. Aan alle wijzigingen zijn extra kosten verbonden. Eventuele wijzigingen kunnen binnen één (1) week na de initiële leverdatum worden aangevraagd. Na de startersvoorperiode heeft het Bedrijf het recht om elk wijzigingsverzoek te weigeren. LET OP: Als u een gedrukt product voor uw tekening heeft besteld, kunt u binnen 24 uur na de levering van uw tekening een wijziging aanvragen via e-mail. Als er na 24 uur geen wijzigingsverzoek is ontvangen, wordt uw tekening verzonden voor afdrukken en verzending. Er wordt geen enkele bestelling geannuleerd zodra de productie of verzending is begonnen.

 • INHOUD

  - Limieten: onze site is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand jonger dan 16 jaar mag persoonlijke informatie aan of op de Site verstrekken. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Ouders en voogden moeten te allen tijde toezicht houden op de activiteiten van hun kinderen. Als we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar, zullen we die persoonlijke gegevens verwijderen. Als u denkt dat wij informatie hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via legal@photolamus.com. - Inhoudsmonitoring: de inhoud van Photolamus.com is gebaseerd op door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC). Photolamus controleert de door gebruikers geüploade/gemaakte inhoud niet op schendingen van auteursrechten of andere rechten. Als u echter van mening bent dat de geüploade inhoud uw auteursrecht of een gerelateerd exclusief recht schendt, dient u contact met ons op te nemen met een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht. Photolamus onderzoekt gemelde schendingen en verwijdert of schakelt inhoud uit waarvan is aangetoond dat deze de rechten van derden schendt. Hoewel Photolamus niet alle aan haar geleverde inhoud controleert en niet kan beoordelen, en niet verantwoordelijk is voor dergelijke inhoud, behoudt Photolamus zich het recht voor om inhoud te verwijderen, bewerken of herschikken die zij, naar eigen goeddunken, beledigend, lasterlijk, obsceen of in strijd met de regels van de wet acht. auteursrecht- of handelsmerkwetten of anderszins onaanvaardbaar. U erkent dat alle inhoud door Photolamus kan worden verwijderd, gepubliceerd, gekopieerd, gewijzigd, verzonden en weergegeven met het oog op het leveren van de aangeboden diensten. Alle inhoud die door een gebruiker van deze dienst wordt verstrekt, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van die gebruiker, en niet van Photolamus. - Om een grappige karikatuur te tekenen, behoudt de schilder zich het recht voor om de gezichtskenmerken van de originele foto te verbeteren. De visie en realisatie van de karikatuur van de schilder is definitief. De verzoeken om eventuele wijzigingen in de uiteindelijke karikatuur aan te brengen, worden afgewezen. Uitzonderingen zijn - laag niveau van gelijkenis - dat zal worden bepaald door het QA-team.